Sportfiskeklubben Spinnaren Mångfisken

2019


Januari


Bo Johnsson   -   Abborre 1910g 47cm   -   Lödde å
2019-01-07 Bo Johnsson   -   Abborre 1910g 47cm   -   Lödde å
Bottenmete
Bo Johnsson   -   Havsöring 2580g 0cm   -   Lödde å
2019-01-20 Bo Johnsson   -   Havsöring 2580g 0cm   -   Lödde å
Bottenmete

Februari


Bo Johnsson   -   Abborre 1920g 0cm   -   Lödde å
2019-02-15 Bo Johnsson   -   Abborre 1920g 0cm   -   Lödde å
Bottenmete
Bo Johnsson   -   Gös 4120g 0cm   -   Sövdesjön
2019-02-17 Bo Johnsson   -   Gös 4120g 0cm   -   Sövdesjön
Vertikalfiske

Mars


Bo Johnsson   -   Abborre 2000g 48cm   -   Lödde å
2019-03-28 Bo Johnsson   -   Abborre 2000g 48cm   -   Lödde å
Bottenmete
Andreas Rosenberg   -   Abborre 1340g 43cm   -   Malmö kanal
2019-03-30 Andreas Rosenberg   -   Abborre 1340g 43cm   -   Malmö kanal
Spinnfiske jigg
Patrik Rickard   -   Gråsej 370g 0cm   -   Ön Limhamn
2019-03-30 Patrik Rickard   -   Gråsej 370g 0cm   -   Ön Limhamn
Spinn
Andreas Rosenberg   -   Havsöring 1830g 60cm   -   Vik
2019-03-30 Andreas Rosenberg   -   Havsöring 1830g 60cm   -   Vik
Spinnfiske
Kjell Winblad   -   Piggvar 1650g 0cm   -   Vikhög
2019-03-30 Kjell Winblad   -   Piggvar 1650g 0cm   -   Vikhög
Spinn/Snap
Fångstplats Visa fångstplats på karta
Michael Hammarlund   -   Regnbåge 2150g 0cm   -   Sallerup damm 2
2019-03-10 Michael Hammarlund   -   Regnbåge 2150g 0cm   -   Sallerup damm 2
Orange streamer
Fångstplats Visa fångstplats på karta

April


Bo Johnsson   -   Abborre 2340g 52cm   -   Lödde å
2019-04-03 Bo Johnsson   -   Abborre 2340g 52cm   -   Lödde å
Bottenmete
Patrik Rickard   -   Gråsej 535g 0cm   -   Ön Limhamn
2019-04-25 Patrik Rickard   -   Gråsej 535g 0cm   -   Ön Limhamn
Spinn
2019-04-28 Michael Hammarlund   -   Torsk 2240g 0cm   -   Öresund
Spinnfiske jigg
Fångstplats Visa fångstplats på karta
2019-04-28 Patrik Rickard   -   Torsk 1740g 0cm   -   Öresund med Tumlaren
Spinnfiske

Maj


Michael Hammarlund   -   Havsöring 2030g 61cm   -   Abbekås
2019-05-01 Michael Hammarlund   -   Havsöring 2030g 61cm   -   Abbekås
Fluga, Gojaspecial
Fångstplats Visa fångstplats på karta
Patrik Rickard   -   Näbbgädda 700g 0cm   -   ön limhamn
2019-05-01 Patrik Rickard   -   Näbbgädda 700g 0cm   -   ön limhamn
spinnfiske
2019-05-19 Sven-Erik Rickard   -   Näbbgädda 540g 0cm   -   Östersjön , Falsterbokanalen
Spinnfiske
Lennart Bundy   -   Näbbgädda 520g 75cm   -   Limhamn ön
2019-05-07 Lennart Bundy   -   Näbbgädda 520g 75cm   -   Limhamn ön
Spinn
Fångstplats Visa fångstplats på karta
Andreas Rosenberg   -   Näbbgädda 490g 70cm   -   Brofästet
2019-05-01 Andreas Rosenberg   -   Näbbgädda 490g 70cm   -   Brofästet
Spinnfiske
Michael Hammarlund   -   Näbbgädda 450g 0cm   -   Hammars backar
2019-05-18 Michael Hammarlund   -   Näbbgädda 450g 0cm   -   Hammars backar
Spinn, kullendrag
Fångstplats Visa fångstplats på karta
Patrik Rickard   -   Torsk 1940g 0cm   -   Ön Limhamn
2019-05-13 Patrik Rickard   -   Torsk 1940g 0cm   -   Ön Limhamn
Spinnfiske

Juni


Bo Johnsson   -   Gädda 7600g 0cm   -   Ralången
2019-06-06 Bo Johnsson   -   Gädda 7600g 0cm   -   Ralången
Flötmete med betesfisk
Bo Johnsson   -   Gös 5620g 0cm   -   Ralången
2019-06-07 Bo Johnsson   -   Gös 5620g 0cm   -   Ralången
Mete med betesfisk
Bo Johnsson   -   Harr 1430g 0cm   -   V. Abborrvikarna
2019-06-30 Bo Johnsson   -   Harr 1430g 0cm   -   V. Abborrvikarna
Flugfiske
Patrik Rickard   -   Makrill 445g 0cm   -   Limhamn
2019-06-30 Patrik Rickard   -   Makrill 445g 0cm   -   Limhamn
Mete
2019-06-29 Andreas Rosenberg   -   Mört 120g 20cm   -   Sege å
Mete
Andreas Rosenberg   -   Torsk 2680g 58cm   -   Öresund (Malmö)
2019-06-05 Andreas Rosenberg   -   Torsk 2680g 58cm   -   Öresund (Malmö)
Spinn

Juli


Andreas Rosenberg   -   Gädda 2920g 77cm   -   Ringsjön
2019-07-27 Andreas Rosenberg   -   Gädda 2920g 77cm   -   Ringsjön
Trolling
2019-07-13 Andreas Rosenberg   -   Gädda 1520g 0cm   -   Tydingesjön
Spinn
Andreas Rosenberg   -   Id 970g 43cm   -   Malmökanal
2019-07-26 Andreas Rosenberg   -   Id 970g 43cm   -   Malmökanal
Spinn
Bo Johnsson   -   Makrill 650g 0cm   -   Limhamn
2019-07-03 Bo Johnsson   -   Makrill 650g 0cm   -   Limhamn
Mete
Patrik Rickard   -   Makrill 615g 0cm   -   limhamn
2019-07-03 Patrik Rickard   -   Makrill 615g 0cm   -   limhamn
mete
Andreas Rosenberg   -   Mört 270g 0cm   -   Sege å
2019-07-14 Andreas Rosenberg   -   Mört 270g 0cm   -   Sege å
Mete
Karl Bundy   -   Torsk 4000g 0cm   -   Öresund utanför Barsebäck
2019-07-30 Karl Bundy   -   Torsk 4000g 0cm   -   Öresund utanför Barsebäck
Spinn

Augusti


Andreas Rosenberg   -   Makrill 230g 29cm   -   Öresund
2019-08-21 Andreas Rosenberg   -   Makrill 230g 29cm   -   Öresund
Spinn
Patrik Rickard   -   Rödspotta 990g 0cm   -   öresund
2019-08-24 Patrik Rickard   -   Rödspotta 990g 0cm   -   öresund
bottenmete
2019-08-25 Patrik Rickard   -   Sandskädda 270g 0cm   -   öresund
bottenmete
Patrik Rickard   -   Sandskädda 220g 0cm   -   öresond
2019-08-23 Patrik Rickard   -   Sandskädda 220g 0cm   -   öresond
bottenmete
Andreas Rosenberg   -   Sill 100g 24cm   -   Öresund
2019-08-21 Andreas Rosenberg   -   Sill 100g 24cm   -   Öresund
Spinn
2019-08-23 Patrik Rickard   -   Skrubbskädda 580g 0cm   -   örresund
bottenmete
Patrik Rickard   -   Torsk 2550g 0cm   -   öresund
2019-08-04 Patrik Rickard   -   Torsk 2550g 0cm   -   öresund
spinnfiske
Patrik Rickard   -   Vitling 20g 0cm   -   öresund
2019-08-23 Patrik Rickard   -   Vitling 20g 0cm   -   öresund
bottenmete

September


Michael Hammarlund   -   Regnbåge 3630g 0cm   -   Berget
2019-09-27 Michael Hammarlund   -   Regnbåge 3630g 0cm   -   Berget
Torrfluga, geting
Fångstplats Visa fångstplats på karta
Karl-Åke Månsson   -   Regnbåge 2370g 60cm   -   Sallerup damm 2
2019-09-21 Karl-Åke Månsson   -   Regnbåge 2370g 60cm   -   Sallerup damm 2
spinn
Fångstplats Visa fångstplats på karta
Andreas Rosenberg   -   Regnbåge 1600g 53cm   -   Sallerup
2019-09-21 Andreas Rosenberg   -   Regnbåge 1600g 53cm   -   Sallerup
Spinn
Patrik Rickard   -   Regnbåge 1120g 0cm   -   Sallerupsdammarna
2019-09-21 Patrik Rickard   -   Regnbåge 1120g 0cm   -   Sallerupsdammarna
Spinnfiske
Patrik Rickard   -   Rödspotta 1260g 0cm   -   Öresund
2019-09-22 Patrik Rickard   -   Rödspotta 1260g 0cm   -   Öresund
Bottenmete
Patrik Rickard   -   Sill 265g 0cm   -   öresund
2019-09-14 Patrik Rickard   -   Sill 265g 0cm   -   öresund
häckla,pilk
Patrik Rickard   -   Skrubbskädda 610g 0cm   -   Öresund
2019-09-22 Patrik Rickard   -   Skrubbskädda 610g 0cm   -   Öresund
Bottenmete

Oktober


Patrik Rickard   -   Abborre 225g 0cm   -   Malmö Kanal
2019-10-19 Patrik Rickard   -   Abborre 225g 0cm   -   Malmö Kanal
Jiggfiske
Bo Johnsson   -   Färna 2040g 0cm   -   Emån
2019-10-18 Bo Johnsson   -   Färna 2040g 0cm   -   Emån
Bottenmete
Karl-Åke Månsson   -   Makrill 220g 29cm   -   Vandia, Helsingborg
2019-10-13 Karl-Åke Månsson   -   Makrill 220g 29cm   -   Vandia, Helsingborg
Bottenmete
Fångstplats Visa fångstplats på karta
Johnny Nyberg   -   Regnbåge 7000g 65cm   -   Ekdala ström
2019-10-26 Johnny Nyberg   -   Regnbåge 7000g 65cm   -   Ekdala ström
Fluga, Trikoloren
Fångstplats Visa fångstplats på karta
Bo Johnsson   -   Rödspotta 840g 0cm   -   Landskrona
2019-10-13 Bo Johnsson   -   Rödspotta 840g 0cm   -   Landskrona
Bottenmete
Michael Hammarlund   -   Rödspotta 600g 37cm   -   Öresund, Helsingör
2019-10-13 Michael Hammarlund   -   Rödspotta 600g 37cm   -   Öresund, Helsingör
Bottenmete med borstmask
Fångstplats Visa fångstplats på karta
Karl-Åke Månsson   -   Rödspotta 310g 31cm   -   Västhamnen i Helsingborg
2019-10-17 Karl-Åke Månsson   -   Rödspotta 310g 31cm   -   Västhamnen i Helsingborg
Bottenmete med räka
Fångstplats Visa fångstplats på karta
2019-10-13 Bo Johnsson   -   Sandskädda 380g 0cm   -   Landskrona
Bottenmete
Michael Hammarlund   -   Sandskädda 290g 30cm   -   Öresund, Helsingör
2019-10-13 Michael Hammarlund   -   Sandskädda 290g 30cm   -   Öresund, Helsingör
Bottenmete med borstmask
Fångstplats Visa fångstplats på karta
Andreas Rosenberg   -   Sandskädda 240g 29cm   -   Öresund
2019-10-13 Andreas Rosenberg   -   Sandskädda 240g 29cm   -   Öresund
Bottenmete
Karl-Åke Månsson   -   Sandskädda 160g 27cm   -   Vandia Helsingborg
2019-10-13 Karl-Åke Månsson   -   Sandskädda 160g 27cm   -   Vandia Helsingborg
Bottenmete, borstmask
Fångstplats Visa fångstplats på karta
Karl-Åke Månsson   -   Skrubbskädda 600g 36cm   -   Sydkajen Mö
2019-10-08 Karl-Åke Månsson   -   Skrubbskädda 600g 36cm   -   Sydkajen Mö
Bottenmete med räka
Fångstplats Visa fångstplats på karta
2019-10-13 Bo Johnsson   -   Skrubbskädda 480g 0cm   -   Landskrona
Bottenmete
Michael Hammarlund   -   Skrubbskädda 290g 31cm   -   Öresund, Helsingör
2019-10-13 Michael Hammarlund   -   Skrubbskädda 290g 31cm   -   Öresund, Helsingör
Bottenmete med borstmask
Fångstplats Visa fångstplats på karta
Andreas Rosenberg   -   Skrubbskädda 210g 29cm   -   Öresund
2019-10-13 Andreas Rosenberg   -   Skrubbskädda 210g 29cm   -   Öresund
Bottenmete
Patrik Rickard   -   Torsk 2650g 0cm   -   Öresund
2019-10-18 Patrik Rickard   -   Torsk 2650g 0cm   -   Öresund
Bottenmete
2019-10-13 Bo Johnsson   -   Torsk 1640g 0cm   -   Landskrona
Bottenmete
Patrik Rickard   -   Vitling 90g 0cm   -   Norra Öresund
2019-10-13 Patrik Rickard   -   Vitling 90g 0cm   -   Norra Öresund
Bottenmete
Andreas Rosenberg   -   Vitling 80g 19cm   -   Öresund
2019-10-13 Andreas Rosenberg   -   Vitling 80g 19cm   -   Öresund
Bottenmete

November


Karl-Åke Månsson   -   Gråsej 440g 36cm   -   Kajen i Landskrona
2019-11-14 Karl-Åke Månsson   -   Gråsej 440g 36cm   -   Kajen i Landskrona
Bottenmete med räka
Fångstplats Visa fångstplats på karta
Willy Strömberg   -   Rödspotta 1250g 46cm   -   Öresund, Vandia
2019-11-09 Willy Strömberg   -   Rödspotta 1250g 46cm   -   Öresund, Vandia
Bottenmete borstmask
Fångstplats Visa fångstplats på karta
Patrik Rickard   -   Sandskädda 330g 0cm   -   öresund
2019-11-01 Patrik Rickard   -   Sandskädda 330g 0cm   -   öresund
bottenmete
Michael Hammarlund   -   Sill 210g 0cm   -   Öresund, söder om Ven
2019-11-14 Michael Hammarlund   -   Sill 210g 0cm   -   Öresund, söder om Ven
Sillhäckla
Fångstplats Visa fångstplats på karta
Karl-Åke Månsson   -   Sill 210g 28cm   -   Öresund Båten Emma Landskrona
2019-11-14 Karl-Åke Månsson   -   Sill 210g 28cm   -   Öresund Båten Emma Landskrona
Mete med silltackel
Fångstplats Visa fångstplats på karta
2019-11-10 Patrik Rickard   -   Torsk 3350g 0cm   -   öresund landskrona
Spinnfiske

DecemberCopyright © Christian Carlsson - Producerat för Sportfiskeklubben Spinnaren